پنجشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۵ ۱۶:۰۴ ۱۱۹۲۷ مرتبه
شبکه مخابراتی موبایل

فعالیت در حوزه های طراحی ؛ اجرایی؛ راه اندازی؛ بهینه سازی  و نگهداری شبکه های  تلفن همراه کشور  در نمونه پروژه های ذیل: 

  •  قرارداد کلید در دست با شرکت ایرانسل در توسعه شبکه نسل سوم و چهارم .
  •  قرار داد کلید در دست با شرکت ایرانسل در جایگزینی شبکه نسل دوم با سوم و چهارم.
  •  قرارداد با شرکت نوکیا در توسعه شبکه نسل چهارم و شبکه داده موبایل.
  • قرارداد با شرکت سرویس و خدمات اریکسون در توسعه شبکه نسل چهارم و شبکه داده موبایل.
  • قرار داد با شرکت نوکیا در زمینه درایو تست و بهینه سازی شبکه نسل سوم و چهارم.
  • قرارداد با شرکت رایتل در توسعه شبکه نسل سوم.
  • قرارداد با شرکت هووای در توسعه شبکه نسل سوم.
  • قرارداد با شرکت  زد تی آی در توسعه شبکه نسل سوم.

 

شرکت مهندسی صارع شمال